English

Croeso i'r adran Dynamos Ifanc


Mi fydda ni'n diweddaru'r tudalen yma o bryd i'w gilydd, felly cofiwch ddod yn ôl i'w weld yn aml.

Beth ydi M-SParc i mi?


Wyt ti'n hoffi dysgu am wyddoniaeth yn yr ysgol? Efallai dy fod wedi bod yn meddwl dewis pwnc gwyddoniaeth i lefel A, neu i'r Brifysgol. Neu efallai dy fod di wedi bod yn meddwl cychwyn cwmni dy hun gyda syniad arloesol newydd. Mae M-SParc eisiau helpu hefo'r holl bethau yma. Mi allwn ni fod y lle i gychwyn dy gwmni, neu efallai fod y cwmnïau sydd yma'n barod yn chwilio am staff ac yn medru cynnig gwaith i ti yma, yn lle dy fod di'n orfod symud i ffwrdd i weithio.

Mi fydda ni hefyd yn gweithio gyda ysgolion. Fel rhan o hyn, mae gennym ychydig o gemau, fideos, a wybodaeth ar y tudalen yma i di helpu. Efallai fyd rhywbeth o diddordeb!

Beth yn union sy'n cyfri fel gwyddoniaeth? Dim ond beth 'dw i'n ei wneud yn ysgol?Skittles

Gan ddefnyddio Skittles, gallwch ddysgu sut mae moleciwlau dŵr yn symud o gwmpas mewn dŵr, a sut y gallant drosglwyddo a symud pethau eraill o gwmpas hefyd.


Y Lleuad

A ydych erioed wedi edrych i fyny ar y lleuad ac wedi meddwl tybed pam fod ganddo'r holl dyllau mawr, neu'r craterau hynny ynddo? Mae'r cyfan yn ymwneud â'r math o wrthrych neu satalite sydd wedi dod i gysylltiad â'i wyneb. Mae'r fideo hon yn dangos sut y gallwch chi brofi cyflymder, maint a siâp gwrthrych, a darganfod pa fath o grater y byddai'n ei achosi.


Rhaglen wyddoniaeth

Rhaglen yw hon lle mae Gareth Jones yn dysgu llawer o arbrofion bach inni roi cynnig arnynt. Mae hefyd yn esbonio'r ffiseg y tu ôl i awyrennau papur, felly os ydych chi am wneud awyren bapur, gallwch sgipio i 18:23 munud neu 31:26 munud i mewn. Gallwch chi hefyd ddysgu tric gyda gadael i chi dolldi dŵr yn gyflym iawn. , ewch i 46:13. Bydd hyn yn dysgu ychydig mwy i chi am rymoedd, ac yn eich helpu i weld sut maen nhw'n gweithio.Prosiect Enfys

Diolch enfawr i'n ffrindiau yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor am adael inni rannu'r gwaith Prosiect Enfys gyda chi! O gymysgu lliwiau, i rhaglennu a laserau, mae yna lawer o bethau diddorol yn digwydd. Cliciwch y ddelwedd isod i gyrraedd eu gwefan!
Prosiect Enfys


Mae bron bob peth yn dod yn ôl at gwyddoniaeth. Edrycha ar rhai o'r adnoddau yma gan ein ffrindiau o 'Science Made Simple'.

Defnyddio'r wê

Yn y fideo yma, gellir dysgu mwy am fod yn ddiogel wrth ddefnyddio'r we. Beth sydd gan hyn i wneud a gwyddoniaeth? Gwyddoniaeth sydd wedi creu'r adnoddau, gwyddoniaeth sy'n rhedeg pethau fel Facebook, a gwyddoniaeth sy'n gallu creu technoleg i helpu pobl fod yn saff wrth ddefnyddio'r we. Beth arall ellir ei greu fel hyn? Beth os oes gan rywun gwybodaeth gyfrinachol iawn maen nhw'n defnyddio i'w cwmni, ac eisiau ffordd o wneud siŵr fod neb arall yn medru ei ddarganfod? Mae mwy nag un ffordd o ddefnyddio technoleg a gwyddoniaeth, a gyda dychymyg does dim diwedd i beth medrwch ei wneud.


Gwyddoniaeth Balŵn

Medrwch chi gael ffôn symudol i mewn i falŵn? Mae'n edrych fel tric hud a lledrith, ac efallai fel yna wnewch chi ei ddefnyddio! Ond meddyliwch am ffyrdd arall i ddefnyddio'r wyddoniaeth. Os allwch ddysgu rhagor am symudiad aer a grymoedd, beth arall medrwch wneud? Beth am greu ffordd o achub pobl mewn balŵn aer poeth os oes broblem, neu hyd yn oed ffordd o gael pobl i'r gofod! Pan mae'r wyddoniaeth gyda chi, pwy a ŵyr be wnewch chi greu.

Disgyrchiant!

A beth am y fideo yma. Medrwch chi feddwl am ffordd arall o ddefnyddio'r dechnoleg yma? Ydych chi'n gwybod sut mae'n gweithio, hyd yn oed? Mae gwyddoniaeth weithiau yn codi mwy o gwestiynau nag atebion, ac mae hyn yn beth da. Allwch chi nawr feddwl mwy am y dasg yma, ac efallai y medrwch chi ddod fyny hefo ffordd well o'i wneud. Neu efallai fod y wyddoniaeth yn edrych fel rhywbeth fysa'n medru helpu mewn argyfwng, er enghraifft sut medrith rhywbeth fel hyn helpu pan mae llifogydd? Yn olaf, os ydych chi yn trio hwn adra...byddwch yn ofalus iawn! Mae pob gwyddonwyr da yn gwybod mae bod yn ddiogel ydi'r peth pwysicaf wrth drio unrhyw beth newydd.

Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.