English

Helo, Dynamo Ifanc!


Croeso i M-SParc! Parc Gwyddoniaeth ydi M-SParc. Does dim swing a sleid yma...Parc 'Gwyddoniaeth' ydan ni, sy'n wahanol iawn i barc chwarae.
Mae llawer o gwmnïau gwahanol yn M-SParc, ac maen nhw i gyd yn gwneud gwyddoniaeth wahanol. Beth ydi gwyddoniaeth? Dyma ychydig o fideos i ddangos i chi!

Byddwch chi'n dysgu llawer mwy am wyddoniaeth yn yr ysgol, ond cofiwch y gallwch chi ddysgu ar eich pen eich hun hefyd.

Skittles

Gan ddefnyddio Skittles, medrwch ddysgu sut mae dŵr yn symud - mae'r fideo yn ei esbonio.


Y Lleuad

A ydych erioed wedi edrych i fyny ar y lleuad ac wedi meddwl tybed pam fod ganddo'r holl dyllau mawr, neu'r craterau hynny ynddo? Gallwch greu wyneb lleuad eich hun er mwyn ei brofi!


Rhaglen Wyddoniaeth

Rhaglen yw hon lle mae Gareth Jones yn dysgu llawer o arbrofion bach inni roi cynnig arnynt. Os ydych chi am wneud awyren bapur, gallwch fynd i 18:23 munud neu 31:26 munud i mewn. I ddysgu sut i arllwys dŵr o botel yn gyflym iawn, ewch i 46:13.Prosiect Enfys

Mae Prifysgol yn lle y gallwch chi fynd i ddysgu un pwnc penodol, ond mae hefyd yn llawn pobl sy'n dysgu pynciau penodol i bobl eraill. Mae'r bobl hynny yn defnyddio'u hamser i wneud llawer o ymchwil i bethau newydd. Hoffai ein ffrindiau ym Mhrifysgol Bangor rannu gwaith Prosiect Enfys gyda chi! Mae yna lawer o bethau diddorol yn digwydd. Cliciwch y ddelwedd isod i gyrraedd eu gwefan!
Prosiect Enfys


Clip Papur

Edrychwch sut y gallwch chi wneud clip papur nofio ar ben y dŵr!


Pupur a dŵr

Neu beth am hyn - ffordd i wneud pupur symud mewn dŵr, sy'n edrych fel hud a lledrith


Addasu sŵn

A beth am hon - sut i wneud sŵn yn uwch!

Mae llawer i'w feddwl am pan wyt ti'n dechrau meddwl am wyddoniaeth. Mae'n bwysig i barhau dysgu. Ac wrth sgwrs os wyt ti am drio unrhyw un o'r fideos yma, gwna yn siŵr dy fod yn GOFYN I OEDOLYN am gymorth. Mae pob gwyddonwyr da yn gwybod fod bod yn ddiogel yn bwysig iawn.

Hoffwn ddiolch i'n ffrindiau o Science Made Simple am adael i ni ddefnyddio'r fideos yma.

SUT, MEDDA CHI?Mi wn sut i yrru geiriau
O un pen y byd i’r llall,
A thynnu llun o Sadwrn
A rhoi llygaid i ddyn dall;
Dwi’n gwybod pam bod dãr yn glir
Ac am y tân mawr dan y tir.

Dwi’n gwybod sut i hedfan,
A pham bod gwair yn wyrdd
A sut mae llygaid cathod
Yn disgleirio ar y ffyrdd;
A pham mai hallt yw’r moroedd mawr
A beth sydd yn ein dal ni i lawr.

Dwi’n gwybod sut i godi
Yr ystol dalaf un
A pham bod gwalltiau’n gwynnu
Wrth i ni fynd yn hñn,
A pham mai newid lliw mae dail
Yr haf a’r hydref, am yn ail.

Dwi’n gwybod am wallt Einstein
Am ‘hafal’ ac ‘aflem’ a ‘pi’
Am oriau haul a machlud,
Am uchder llanw a thrai.
Sut ydwi’n gwybod medda chi?
Gwyddoniaeth ddudodd wrthaf i.

Bl5 a 6 Ysgol Esceifiog efo Mei Mac

Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.