English
M-SParc internal


Eich Gofod


Mae M-SParc yn darparu gofod i fusnesau o bob maint, o fusnesau newydd i gwmnïau corfforaethol mawr. Mae popeth sydd ei angen ar fusnes i'w gael ar y safle, o gyfleusterau anhygoel a chefnogaeth fusnes arbennig, i labordai a gofod swyddfa hyblyg.

Os ydych eisiau trafod termau yn benodol, yna cysylltwch a John Rooney, ein Swyddog Datblygu Busnes, sydd yn fwy an parod i dderbyn eich e-bost.

Os nad ydych eto'n barod i gymryd gofod, mae M-SParc yn cynnig Tenantiaethau Rhithol rwan. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.


CEFNOGI BUSNESAU


Darperir cymorth busnes pwrpasol yn M-SParc. Darganfyddwch fwy yma!

Syniadau gwych. Cymorth gwych. Busnesau gwych. Pan fyddwch chi'n tyfu – byddwn ni'n tyfu.

YR ADEILAD CYNTAFMae M-SParc yn ofod lle bydd modd teimlo'r egni o'r eiliad rydych chi'n camu dros drothwy'r adeilad. Ceisiwn annog ac ysgogi cydweithio drwy ddod ar draws gwahanol bobl yn y gofodau a rennir. Bydd syniadau'n ffurfio a bydd y brwdfrydedd yn heintus. Bydd cwmnïau brwdfrydig yn elwa ar yr amgylchedd egnïol a'r gwasanaethau proffesiynol a gynigir. M-SParc fydd y lle rydych chi am weithio ynddo.

Eisiau gweld yr adeilad, ond methu ei gwneud hi yma heddiw? Beth am edrych o'i amgylch yn rhithiol? Medrwch wneud hyn isod.
Beth ydi M-SParc?


Bydd y fideo yma’n egluro beth ydi M-SParc, ac yn mynd a chi ar daith o’r adeilad.

Gobeithio y wneith eich ysbrydoli.
Os ydych eisiau mynd ar daith rithiol, mi fedrwch chi! Dyma'r ardal Tanio, y prif mynedfa pan rydych yn cerdded i mewn, a lle mae'n caffi wedi ei lleoli. Medrwch cynnal digwyddiadau yma, ac mae'n ofod arbennig ar gyfer eistedd hefo panad a gweithio, neu cynnal cyfarfodydd anffurfiol.


Dyma enghraifft o labordy. Mae 17 ar gael ar y Parc, a medran eu haddasu i'ch anghenion chi.


Mae gennym hefyd ofod allanol, lle mae'n bosib eistedd hefo gliniadur a gweithio.

Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.