English
Virtual Tenant

Rhith-DenantiaethYn ystod y cyfnod datblygu cynnar, rydym yn deall efallai na fydd eich cwmni yn barod am y gost o rentu eich gofod swyddfa eich hun. Fodd bynnag, efallai y byddwch am gael cyfleoedd rhwydweithio, cefnogaeth fusnes, a'r cyfle i fod yn rhan o'r gymuned fusnes.

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai yn cynnig yr ateb i hyn trwy ddarparu opsiwn Tenantiaeth Rithwir. Mae hyn yn golygu y gallwch chi fod yn rhan o M-SParc heb orfod ail-leoli cyn i chi fod yn barod.

Rhith-Denantiaeth +


£999 + TAW y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys yr un cynnig â'r Rhith-Denantiaeth, ac yn ogystal:

 • Sicrwydd eich bod yn rhan o eco-system sy'n byw yma yn M-SParc
 • Cymorth i adnabod a cael mynediad at ystod o ffynonellau ariannu drwy Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bangor (REO), Innovate UK, UKRC, a grantiau cychwyn a datblygu Horizon 2020.
 • Cymorth ymarferol wrth wneud ceisiadau am gyllid.
 • Cyfarfodydd gyda darpar fuddsoddwyr, gan gynnwys rhwydweithiau Banc Datblygu Cymru a Business Angels, wedi trefnu ar eich rhan.
 • Mynediad i sesiynau rheolaidd un i un ar y safle gydag ystod o ddarparwyr cymorth a buddsoddiad busnes allanol.
 • Cysylltiadau agored â Thimau Ymchwil Prifysgol Bangor.
 • Cefnogi ceisiadau i ymuno â theithiau masnach a buddsoddi Llywodraeth Cymru i fanteisio ar gyfleoedd busnes.
 • Gwelededd ar gyfer eich Cwmni neu Fusnes ar wefan M-SParc i ehangu eich cyrraedd at gleientiaid, gan gynnwys paragraff am eich busnes gyda dolen i'ch gwefan, a'r opsiwn i gael erthygl ar ein gwefan ac e-gylchlythyr o leiaf unwaith y flwyddyn.
 • Rhannu eich erthyglau newyddion, negeseuon trydar a blogiau trwy ein cyfryngau cymdeithasol.
 • Y cyfle i chi siarad yn un o'n digwyddiadau, yn eich galluogi i arddangos eich cwmni i gynulleidfa ehangach.
 • Gostyngiad o 25% ar archebion ystafelloedd cyfarfod, gan gynnwys ein hystafell fwrdd pwrpasol gyda golygfeydd godidog o Eryri.
 • Gostyngiad o 25% ar ofod desg yn y Ffwrnais (rhentu desg, gofod a rennir), y gellir ei archebu'r awr/dydd/wythnos/mis

*Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd eich cais yn cael ei selio ar meini prawf mynediad
Costau ystafell gyfarfod + TAW (cyn gostwng 25%)

Ystafell Cost yr awr Hanner Diwrnod Diwrnod Llawn
Ystafell 10 person £20 £75 £100
Ystafell 6 person £16 £60 £80
Ystafell 4 person £12 £40 £60
Ystafell Fwrdd £30 £90 £140

Yn ogystal ag ystod o wasanaethau arbenigol, cewch chi gopi digidol o'r logo 'Tenantiaid Rhithwir' i'w ddefnyddio ar eich gwefan a deunyddiau marchnata.


I drafod ymhellach cysylltwch gyda'n Swyddog Datblygu Busnes,John Rooney john@m-sparc.com 01248 858005
Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.