English

Isod mae rhestr o'n tenantiaid. Cliciwch y logo i ddysgu mwy.


Mae M-SParc yn rhoi gofod i cwmniau yn y sector Carbon Isel, Ynni a'r Amgylched, TGCh, a Cynnyrch Naturiol. Rydym hefyd yn rhoi gofod i gwmniau sy'n cynnig cefnogaeth busnes i'r cwmniau arall ar y Parc.


[email=leah@dolen.co.uk]Dolen Cliciwch i gysylltu
[email=elaine.shuttleworth@bangor.ac.uk]DSP Centre Cliciwch i cysylltu


Mae gennym hefyd Tenantiaid Rhithiol. Mae eu manylion isod.

Evectek Frazer-Nash logo
Origin IT logo Petryx Logo
Appliedex


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.