English

Y Bwrdd

Caiff M-SParc ei arwain gan fwrdd o gyfarwyddwyr ymroddgar a phrofiadol dros ben.

Cadeirydd y bwrdd ywMr Ieuan Wyn Jones. Fe'i benodwyd yn Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf ym mis Hydref 2013, ac mi ddaru ymddeol ym Mai 2018. Yn wreiddiol o Ddinbych, daeth Ieuan yn Ddirprwy Brif Weinidog Cymru yn 2007

Professor Iwan Davies, VIs-Ganghellor Prifysgol Bangor

Daeth Pryderi ap Rhisiart yn Gyfarwyddwr ar y Parc yn 2018, ar ôl gweithio fel Rheolwr Prosiect i'r datblygiad ers 2014.

Yr Athro Sian Hope OBE yw'r Cyfarwyddwr Mentrau Strategol ym Mhrifysgol Bangor, a hi oedd cyfarwyddwr cyntaf y Sefydliad Ymchwil Cyfrifiadura Gweledol ac roedd yn aelod gwreiddiol o Gyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth Cymru.

Mae John Idris Jonessy'n frodor o Fôn, yn ffisegydd siartredig gyda dros 35 mlynedd o brofiad yn y sector ynni.

Dr Karen Jones yw ein haelod bwrdd diweddaraf. Gwyddonydd gan hyfforddiant, mae Karen yn angerddol am ddatblygiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy'r rhanbarth. Mae ganddi gofnod o ddatblygu partneriaethau diwydiant strategol ledled y byd. Mae hi hefyd yn aelod o Gyngor Prifysgol Bangor.

Mae Dr Edward Jones yn ddarlithydd Economeg yn yr ysgol Cyllid a Busnes ym Mhrifysgol Bangor

Yr Athro Paul Spencer yw Ddeon Coleg y Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor

Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.