English

Ffiws


Ffiws ydi'r enw am ein 'gofod gwneud'!

Mae'r Ffiws wedi ei greu mewn partneriaeth ag Menter Môn, Cyngor Gwynedd, Arloesi Gwynedd Wledig, a Chynllyn Arfor. Felly efallai y gwelwch chi y logo mewn sawl man ar hyd y rhanbarth.

Mae'r wefan yma ar gyfer y Ffiws sydd wedi ei leoli yn M-SParc a sydd ar agor i denantiaid M-SParc ac aelodau'r Hwb Menter, ac hefyd y Ffiws sy'n mynd Ar y Lôn gyda M-SParc ac sydd ar agor i bawb.

Isod mae enghreifftiau o'r offer sydd ar gael, a hefyd sut mae rhai wedi bod yn eu defnyddio! Mae'n bwysig ddefnyddio'r gofod mewn ffordd saff, a felly medrwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth Iechyd a Diogelwch. Gobeithio y bydd rhai o'r straeon isod yn eich ysbrydoli.


Banner


Elen Williams - Gwynedd Creadigol

Mae Elen wedi bod yn gweithio gyda gwasanaethau anabledd i oedlion ar brosiect peilot i gynnig sesiynau celf i oedolion ag anawsterau dysgu yn ardal Gwynedd.

Daeth Elen i Ffiws 'Ar y Lôn' ym Methesda i argraffu dyluniadau’r cyfranogwyr ar fygiau, a'u llosgi mewn pren gyda'r laser.

Prototeip oedd y rhain er mwyn cyflwyno'r achos o brynu'r offer ar gyfer y prosiect. Y gobaith ydi, unwaith bydd y peiriannau wedi eu harchebu, fydd y cyfranogwyr yn medru eu gwerthu yn siop 'Galwch Acw' yng Nghaernarfon.
Martha Loves - Cymorth Cefn Gwlad

Roedd handlen peiriant gwnio Rachael Jones, o gwmni Martha Loves, wedi torri.

Mae Rachael yn aelod o'r Hwb Menter ac wedi bod yn chwilio ym mhobman, gan gynnwys America, am handlen newydd.

Dim problem i'r Ffiws - gyda help gan dechnegydd Ffiws, Wyn Griffith, cafodd handlen ei fodelu mewn chwinciad a'i brintio ar argraffydd 3D.


Dave Lane - Sialens Dylunio


Mae gwraig Dave yn gweithio yng Nghrochendy Piggery Pottery ac roedd eisiau gwneud patrwm 'llwch siocled' arbennig ar y coffi yn y caffi yno.

Derbynnod Dave yr her, a dyluniodd stensil ar gyfer y dasg, ac yno ei argraffu ar yr argraffydd 3D.

Tro nesa, byddai'n ei wneud gyda acrylig a torrwr laser - arbrofi ydi'r bwriad, a'r rheswm mae Ffiws yma!

Offer sydd ar gael, a Dogfenni Iechyd a Diogelwch gofod Ffiws


Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd cyfrifoldeb wrth ddefnyddio'r Gofod Gwneuthurwr. Defnyddiwch yr offer dim ond os ydych chi wedi cael eich anwytho'n llawn. Peidiwch â chymryd unrhyw risgiau, sicrhewch eich bod yn dilyn yr holl ganllawiau, ac yn defnyddio'r gofod yn ddiogel ac yn gall.

Mae copi o'r dogfennau i'w gweld isod.Mae Gweithdrefnau Gweithredu Safonol pob dyfais yn cael eu harddangos wrth eu hymyl. Gellir eu gweld isod hefyd.

Torrwr finyl
Gwasg Gwres
Argraffydd Mwg
Argraffydd 3D


Torrwr Laser


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.