English

Sut medrith M-SParc gefnogi'r GIGMae M-SParc yn barc gwyddoniaeth sy'n canolbwyntio ar garbon isel, ynni a'r amgylchedd, TGCh a chynhyrchion naturiol. Nod M-SParc yw helpu cwmnïau a busnesau yn y rhanbarth i ffynnu a thyfu, gan ysgogi ac arallgyfeirio economi'r rhanbarth. Felly, sut allwn ni helpu'r GIG?

  • Gall M-SParc ddarparu mynediad i 40 o fusnesau arloesol yn seiliedig ar Ynys Môn. Mae ein cwmnïau tenantiaid ar flaen y gad ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg ac mae'n sicr y bydd rhywun a all helpu. Mae cwmniau wastad yn chwilio am gyfleoedd i gydweithio ar ddatblygu syniadau newydd, chwilio am arian a ceisiadau grant, a mwy.
  • Prifysgol Bangor sy'n berchen arnom, a gallwn gysylltu staff y GIG â diwydiant a'r byd academaidd, gan eich helpu i elwa ar ymchwil - rydym yn ei gwneud yn syml i chi.
  • Gallwch gyrchu'r Gofod-Gwneud Ffiws yn M-SParc, ar gyfer prototeip sylfaenol a datblygu syniadau. Mae'r gofod yn dal argraffydd 3D, torrwr laser, a labordy electroneg. Digon i chi dincio gyda datrysiad a gweithio arno. Mae hyfforddiant syml ar gael i defnyddwyr newydd o'r Ffiws.
  • Digwyddiadau ! Efallai na fydd hyn yn ymddangos yn amlwg i ddechrau, ond mae ein digwyddiadau wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer cefnogi'r rhai sy'n dymuno gwneud cysylltiadau newydd yn y sectorau busnes, gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae rhai o'n digwyddiadau, fel Hack Iechyd Cymru , yn benodol ar gyfer y sector Iechyd a Gofal!
  • Cefnogaeth i gychwyn eich menter eich hun, neu gyfle i bartneru gydag eraill sy'n dymuno tyfu busnes. P'un a ydych chi'n chwilio am bartner diwydiant, neu eisiau cyrchu ein Hyb Menter i gael cymorth busnes, neu ymgymryd â Tenantiaeth Rithwir , mae yna nifer o ffyrdd y gallwn eich helpu i gychwyn busnes.
  • Yn olaf, ein eco-system! Mae ein hardal arloesi agored, Tanio, yn lle i ymweld, ymlacio, rhwydweithio, a chwrdd ag eco-system hollol newydd o bobl. Mae'r cyfarfyddiadau siawns a'r cysylltiadau y mae pobl yn eu gwneud yn Tanio yn ddigymar yn y rhanbarth. Felly dewch i ddweud helo!

Felly cysylltwch hefo ni i ni gael cychwyn cydweithio!


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.