English

Academi Sgiliau M-SParc yn croesawu ei recriwt cyntaf!

Gan barhau i ddod o hyd i ffyrdd arloesol a chyffrous i helpu i dyfu economi gogledd Cymru a datblygu cyfleoedd gyrfa cyffrous, mae M-SParc wythnos yma wedi croesawu'r recriwt cyntaf i'w Academi Sgiliau, a ddyluniwyd i gynorthwyo pobl ifanc i yrfaoedd yn y sector digidol.

Mae'r heriau y mae cwmnïau ledled Cymru yn eu hwynebu wrth recriwtio i'r sector digidol yn hysbys iawn. Mae M-SParc gan Brifysgol Bangor, gan weithio gyda'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, yn helpu i fynd i'r afael â'r fater gydag Academi Sgiliau M-SParc, gan gynnig y profiad gwaith a'r arweiniad i bobl fanteisio ar y gyrfaoedd sy'n talu'n dda ac sydd ar gael yn y sector.

Bydd yr Academi Sgiliau yn darparu cyfleoedd nid yn unig i raddedigion, ond i israddedigion ar ffurf prentisiaethau gradd, cyfleoedd gwaith i bobl sy'n tangyflogedig neu sy'n dymuno uwchsgilio, a'r rhai sydd eisiau newid gyrfa.

Yr wythnos hon, croesawodd M-SParc Kieran Hughes i’r tîm - un o Raddedigion Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor o Gaernarfon - fel recriwt cyntaf yr Academi Sgiliau, gan ymuno â M-SParc fel Datblygwr Meddalwedd i helpu i yrru nifer o brosiectau cyffrous sydd ar y gweill yn y Parc.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc, Pryderi ap Rhisiart:

“Rydyn ni, fel cymaint o gwmnïau eraill, wedi gweld prinder sylweddol o dalent a sgiliau ym maes digidol a sefydlu’r Academi Sgiliau oedd ein hymateb.

“Rydyn ni’n gyffrous iawn ein bod ni wedi croesawu Kieran i M-SParc fel recriwt cyntaf yr Academi yr wythnos hon, ac mae eisoes wedi dechrau gweithio yn y rôl gyffrous yma ar nifer o brosiectau difyr iawn.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld yr Academi yn tyfu a chreu cyfle i bobl ifanc gael eu meithrin yn y sector, ac rydyn ni'n gobeithio mai Kieran fydd y cyntaf o lawer o recriwtiaid a all fanteisio i'r eithaf ar yr hyn sydd gan yr Academi Sgiliau i'w gynnig."


Yn gyffrous am y cyfle i ymuno ag Academi Sgiliau M-SParc, ychwanegodd Kieran Hughes:

“Mae'n wych bod M-SParc yn cynnig cyfleoedd fel hyn i bobl ifanc fel fi ac rwy'n gyffrous iawn i ddechrau fy rôl fel Datblygwr Meddalwedd yr wythnos hon fel rhan o'r Academi Sgiliau.

“Rwy’n edrych ymlaen at fod yn rhan o lawer o brosiectau cyffrous dros y misoedd nesaf, datblygu fy sgiliau fel Datblygwr Meddalwedd a chael profiad gwych o’r gweithle, a fydd ond yn fy helpu i baratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant yn y dyfodol.”


Dywedodd Iestyn Pierce, Pennaeth Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Prifysgol Bangor:

“Mae hi bob amser yn bleser gweld ein graddedigion yn cael gwaith pan fyddant yn gadael y Brifysgol a chlywed mai Kieran yw aelod cyntaf yr Academi yn M-SParc. Rydym yn gweithio’n galed i gefnogi graddedigion i fod yn barod am gyflogaeth trwy roi nid yn unig y sgiliau technegol ond y sgiliau meddalach, sydd eu hangen ar ddiwydiant.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.