English

Dillad Arfordir

Mae ein ffocws tenantiaid y mis hwn ar Dillad Arfordir. Chwaraewch y fideo i ddysgu sut mae Arfordir wedi bod yn tyfu eu busnes, yma yn M-SParc.
"Ewch amdani” meddai brand dillad llwyddiannus o Ynys Môn a aeth o brosiect ysgol i lwyddiant mewn tair blynedd

Mae busnes yn ffynnu i entrepreneuriaid ifanc Dillad Arfordir, sydd am ysbrydoli pobl ifanc i gychwyn eu mentrau busnes eu hunain.

Mae brand dillad llwyddiannus o Ynys Môn gyda’r iaith Gymraeg yn greiddiol iddo wedi profi twf a llwyddiant parhaus er gwaethaf y pandemig byd-eang, a nawr maent am ysbrydoli pobl ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain.

Mae Dillad Arfordir, a gyd-sefydlwyd dair blynedd yn ôl gan Sion Emlyn Davies a Sion Owen fel prosiect BAC Cymreig yn Ysgol David Hughes, bellach yn fusnes llawn sydd wedi cyflawni ei lefel uchaf erioed o archebion yn 2020 er gwaethaf yr effaith mae'r pandemig wedi'u cael ar busnesau. Gyda swyddfa yn Gofod Deori Prifysgolion Santander ym Mharc Gwyddoniaeth Menai, ar ôl derbyn cefnogaeth sylweddol gan Brifysgol Bangor, mae eu busnes yn mynd o nerth i nerth ac mae’r dynion busnes ifanc yn annog pobl ifanc eraill sydd â syniadau busnes i ‘fynd amdani’.

Dywedodd cyd-sylfaenydd Dillad Arfordir Sion Emlyn Davies: “Rydyn ni eisiau cael ein hadnabod fel brand Cymru o Ynys Môn. Rhoddodd Sion a minnau £40 yr un yn y busnes hwn dair blynedd yn ôl pan mai prosiect ysgol yn unig oedd o, felly i feddwl ein bod wedi mynd o hynny i gael dros 600 o archebion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’n swrreal a dweud y gwir.

“Rydyn ni'n wahanol i bawb arall a'r ffaith ei fod yn dweud 'Arfordir - Ynys Môn' ac nid 'Coastline - Anglesey' ar y dillad yw'r hyn sy'n ein gosod ar wahân ac mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i ni fel cwmni ac i'n cwsmeriaid. Mae Prifysgol Bangor, M-SParc, a chymaint o rai eraill wedi rhoi cymaint o gefnogaeth inni ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny.

“Fy nghyngor i unrhyw un sydd am gychwyn busnes yw mynd amdani - dydych chi byth yn gwybod ble y gallech chi ddod i ben. Tair blynedd yn ôl, roedd hwn yn brosiect bach ar yr ochr, ond nawr mae'n fusnes go iawn sy'n talu cyflog da i'r ddau ohonom, felly ewch amdani, ac efallai y byddwch chi'n edrych yn ôl ac yn meddwl mai hwn oedd y peth gorau i chi ei wneud erioed."


Ychwanegodd Lowri Owen, Rheolwr Prosiectau Menter ym Mhrifysgol Bangor: “Mae Sion a Sion o Dillad Arfordir wedi magu hyder yn sylweddol ers iddyn nhw gael mynediad i ofod deori Prifysgolion Santander yn M-SParc. Mae defnyddio'r gofod yn rhoi sylfaen broffesiynol iddynt ar gyfer eu busnes, ynghyd ag arweiniad proffesiynol a'r cyfle i rwydweithio yn M-SParc.

“Mae Prifysgol Bangor yn cynnig yr ystafell hon yn M-SParc i myfyrwyr a graddedigion sydd am lansio neu ddatblygu eu busnes a’u helpu i dyfu. Mae llawer o'r busnesau yn seiliedig ar dechnoleg, ond mae busnesau mewn amrywiaeth o sectorau yn defnyddio'r gofod hwn, hefo mynediad at ystod eang o gefnogaeth hefyd."


Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai: “Mae'n wych gweld busnesau ifanc fel Arfordir yn ffynnu yn M-SParc, yn manteisio i'r eithaf ar yr ystod eang o gefnogaeth sydd ar gael iddynt gennyn ni ein hunain a Phrifysgol Bangor, ac yn tyfu eu busnes er gwaethaf heriau'r pandemig. Maent yn ennill sgiliau a phrofiadau a fydd yn ddefnyddiol iddynt wrth iddynt ddatblygu'r busnes neu wrth iddynt ddatblygu mentrau newydd yn y dyfodol.

“Mae eu stori fel dau entrepreneur ifanc a oedd â syniad busnes tra yn yr ysgol cyn symud ymlaen fel maen nhw wedi gwneud yn dangos yr hyn sy’n bosibl, felly rydyn ni’n eu llongyfarch ar eu llwyddiant ac yn edrych ymlaen at weld beth sydd ganddyn nhw ar y gweill ar gyfer eu cwsmeriaid nesaf.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.