English

Mae Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor yn parhau i ddarparu cyfleoedd

Mae'n amser cyffrous i fyfyrwyr PB a thenantiaid M-SParc, gyda chydweithrediadau'n creu cyfleoedd cyflogaeth, a'r posibilrwydd o fentrau newydd!

Ddydd Mercher, cynhaliodd yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig eu rhith-expo cyntaf, ac anogwyd tenantiaid M-SParc i ddod draw i weld prosiectau diwedd blwyddyn y myfyrwyr mewn ystafell rithwir! Roedd cyfle i fyfyrwyr ddarganfod pa fath o gwmnïau sy'n gweithio yn M-SParc, ac i denantiaid M-SParc sy'n cyflogi i nodi darpar weithwyr, cyfle llwyddiannus i bawb ddaru cymryd rhan.

Hefyd, ddydd Mercher, cynhaliwyd yr ail o dri gweithdy Meddwl Dylunio gyda darlithwyr a myfyrwyr Dylunio Cynnyrch, a phobl o ddiwydiant. Y bwriad yw datblygu syniadau masnachol newydd o gyfleoedd y mae partneriaid diwydiant wedi'u nodi, a gall y myfyrwyr gyfrannu trwy herio'r syniadau a meddwl am atebion amgen. Yn amrywio o robotiaid fferm, i synwyryddion IoT, i ddiogelwch gorchudd twll archwilio, mewn diwydiannau gan gynnwys gwasanaethau amaeth-dechnoleg a chymdeithasol, roedd gan y myfyrwyr lawer i'w ystyried. Byddant yn gallu mynd â'r sgiliau hyn gyda nhw i'w gweithle yn y dyfodol. Yn eu tro, datblygodd y partneriaid o ddiwydiant syniadau y gellir eu masnacheiddio, a byddant yn gweithio gyda BU a M-SParc i greu cyfleoedd busnes o amgylch y rhain!Sôn am syniadau busnes; Bydd myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael cyfle i gyflwyno yn nigwyddiad ‘Taro’r Nodyn’ Yr Hwb Menter @ M-SParc yr wythnos nesaf, gyda dau bot o £100 ar gael diolch i Brifysgolion Santander. Nid yn unig y bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ariannu eu syniadau, ond byddant hefyd yn ennill profiad amhrisiadwy wrth gyflwyno eu syniad busnes, a derbyn adborth gan banel arbenigol o feirniaid.

Yn olaf, mae’r ‘capteiniaid’ a noddir gan M-SParc - grŵp sy’n cynnwys pedwar tenant ac interniaid blaenorol M-SParc - yn parhau i weithio ar y prosiect Mentro trwy Ddylunio, gan helpu myfyrwyr i edrych ar ficrogwyrddion arloesol mewn prosiectau fel ffermio fertigol. Ar hyn o bryd maent yng nghamau cynnar y prosiect, yn asesu'r farchnad ac yn chwilio am ffyrdd arloesol o fodloni disgwyliadau rhanddeiliaid.

Mae M-SParc wedi ei sefydlu i helpu arloesi i ddatblygu, a Phrifysgol Bangor yw'r man cychwyn perffaith i wneud i hyn ddigwydd. Bydd myfyrwyr Bangor yn parhau i elwa, o'r flwyddyn gyntaf hyd at ôl-doc a thu hwnt, trwy gael Parc Gwyddoniaeth ar eu carreg ddrws.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.