English

Cymru yn ymuno â chewri Ewrop i gynnal arddangosfa greadigol

Wrth i Ewro 2020 UEFA gyrraedd rowndiau terfynol y twrnamaint epig eleni, bydd gogledd Cymru yn croesawu tîm o bobl greadigol o bob rhan o Ewrop wrth i arbenigwyr o Gymru, Iwerddon, yr Almaen a Gwlad Belg ddod ynghyd ym mis Gorffennaf ar gyfer digwyddiad arbennig.


Wedi'i roi at ei gilydd gan grŵp Gogledd Creadigol, bydd Rowndiau Terfynol Creadigol Ewro 2021 yn dod â chlystyrau digidol-greadigol o bob rhan o Gymru ac Ewrop ynghyd i rannu arfer gorau a dathlu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud yn y sector.

Tra bod Cymru, yr Almaen a Gwlad Belg yn benodol wedi cystadlu’n angerddol ar y cae dros y mis diwethaf ledled Ewrop, bydd y digwyddiad hwn yn eu gweld yn gweithio gyda’i gilydd yr un mor frwd oddi ar y cae i rannu syniadau, rhwydweithio ac ysbrydoli ei gilydd, ochr yn ochr â chymheiriaid o Weriniaeth Iwerddon, gydag aelodau o'r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ymuno â'r digwyddiad ar-lein ar Orffennaf 13eg.

Gogledd Creadigol

Dywedodd Cadeirydd Gogledd Creadigol, Garffild Lloyd Lewis:

"Un o amcanion rhwydwaith Gogledd Creadigol ydi hybu a hyrwyddo cydweithio o fewn y sector greadigol-digidol, nid yn unig ar draws y rhanbarth, ond ar draws ffiniau daearyddol a rhithiol hefyd lle mae clystyrau creadigol eraill yn gweithredu.

“Dwi'n croesawu'n fawr y cyfle yma i ddod â rhai o'r partneriaid yma at ei gilydd yn rhithiol i drafod syniadau a rhannu profiadau gyda'r nod o gydweithio a chryfhau cysylltiadau rhyngwladol i'r dyfodol er budd cwmniau a sefydliadau creadigol y rhanbarth."

Ychwanegodd Marc Shanker o Lywodraeth Cymru:

“Mae mor galonogol gweld cymaint o ddiddordeb a chefnogaeth gan ein ffrindiau agos yn rhanbarthau’r Almaen, Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg a Gogledd Rhine-Westphalia sy’n ymuno â ni ar gyfer y cyfnewid gwych hwn.

“Mae cymaint o arloesi yn digwydd yn y sector hwn, sy'n ffynnu trwy rannu gwybodaeth, adeiladu rhwydweithiau a chydweithrediad agos. Dyna sy'n gwneud y digwyddiad hwn mor wefreiddiol ac mae ein Tîm Llywodraeth Cymru yn yr Almaen yn edrych ymlaen at y deialogau rhwng y clystyrau a'r rhanbarthau.”

Mae croeso i unrhyw un sydd eisiau ymuno gyda’r digwyddiad cofrestru i wneud hynny am ddim gyda’r linc yma.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.