English

Be' sydd 'mlaen?


Mae ein digwyddiadau yn M-SParc ac Ar y Wê, ac mae groeso i chi ymuno hefo ni.

Coctels a creadigrwydd 15/9/2021

- Digwyddiad byw yn M-SParc, a fydd yn cael ei ddarlledu dros y wê. Dewch i weld y sioe yn fyw! Rhagor o fanylion yma.

Mi fyddwn ni'n parhau i ychwanegu digwyddiadau, felly dewch yn ôl i weld be sy'n digwydd!
An image of the M-SParc logo with 'On Tour' stamped accross it


Mae M-SParc yn mynd yn ôl ar y lôn. Ymunwch â ni yn 29 Conway Rd. Dyma be sy'n mynd 'mlaen:Mae sesiynau sydd wedi bod ar waelod y dydalen, i chi wylio eto drwy glicio ar y ddolen. Mae nhw mewn trefn o'r un hynaf, gyda'r mwyaf diweddar ar y gwaelod.Rydym hefyd yn partneriaid ar yr Hwb Menter, hefo Menter Mon. Dyma digwyddiadau'r Hwb:Mae calendr o'r digwyddiadau isod:


Sut i ysgrifennu CV


Dosbarth meistr linkedin


Awgrymiadau Optimeiddio Peiriannau Chwilio


Cyngor Adnoddau Dynol


Marchnata gyda Cyfryngau Cymdeithasol


IOT a Gofal Iechyd


Troi hobi'n fusnes


How for Now - Gwyddoniaeth Gegin


Egni2020


Cyflogi'r Arfogaeth - eich rhestr wirio cyflogaeth ôl-COVID


Diwrnod Digidol - Yma o Hyd


Diwrnod Digidol - Marchnata digidol


Diwrnod Digidol - Cychwyn Fusnes Digidol


Diwrnod Digidol - Creu gêm 80au


Trefnwch eich llyfrau


EcoSystem 2.0


Finding Ada


EGNI2021 [/3]
[h3]Diwrnod rhyngwladol y merchedTelerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.