English

Be' sydd 'mlaen?


Mae ein digwyddiadau Ar y Wê, ac mae groeso i chi ymuno hefo ni.
Dydd Mercher 27 o Fai Clwb M-SParc Technocamps

Yr wythnos hon byddwn yn edrych ar ddatblygu gemau gan ddefnyddio'r GameFroot, dewch draw i ddysgu mwy.


Dydd Iau 11eg Mehefin Cyflogi'r Arfogaeth - eich rhestr wirio cyflogaeth ôl-COVID

Cyngor HR gan Leah o Dolen, un o denantiaid M-SParc.


Mi fyddwn ni'n parhau i ychwanegu digwyddiadau, felly dewch yn ôl i weld be sy'n digwydd!


Mae'r sesiynau yma wedi bod, ond medrwch eu wylio eto drwy glicio ar y ddolen.


Sut i ysgrifennu CV

Efallai eich bod yn ail-feddwl eich gyrfa, new mewn sefyllfa lle 'da chi'n chwilio am swydd newydd. Bydd Sofie Roberts yma i'ch cefnogi, a siarad drwy'r broses o creu CV cryf.


Dosbarth meistr linkedin

Cyfle gwych i ddatblygu'ch busnes a chyrraedd cynulleidfa newydd.


Awgrymiadau Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Awgrymiadau Optimeiddio Peiriannau Chwilio - Dysgwch sut i gael y gorau o'ch gwefan, gyda Huw Cooke o Explorage. - "Google My business" - Dadansoddiad Allweddeiriau - Tagiau a Disgrifiadau Meta - Talu Fesul Clic ; Hysbysebu Ar-lein


Cyngor Adnoddau Dynol

Sesiwn ar y we gyda dwy o'n tenantiaid; Business Pod a Cwmni AD Dolen a fydd yn amlinellu yr hyn sydd angen i gyflogwyr ei wybod yn ystod y sefyllfa.


Marchnata gyda Cyfryngau Cymdeithasol

Ymunwch gyda Huw Cooke o Explorage, sydd am siarad ni drwy marchnata gyda cyfryngau cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys: - Awgrymiadau i Facebook - Rheloli Faceboook i Fusnes - Mathau wahanol o Ymgyrchoedd


IOT a Gofal Iechyd

Gyda Lee Waters AM, Mark Stanley ar Horizon Scanning, Adra Housing Association, North Wales Tech, a mwy!


Troi hobi'n fusnes

Mr Phormula (Ed Holden), 'beatboxer' byd-enwog, yn trafod troi hobi i fusnes.


How for Now - Gwyddoniaeth Gegin

Daw Gareth o Ogledd Cymru, ac mae'n darparu'r sioe hon fel cyfraniad at ddiddordeb gwyddoniaeth y rhanbarth.


Egni2020

Trosolwg o brosiectau Egni'r rhanbarth.


Rydym hefyd yn partneriaid ar yr Hwb Menter, hefo Menter Mon. Dyma digwyddiadau'r Hwb:Mae calendr o'r digwyddiadau isod:

Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.