English

Be' sydd 'mlaen?


Mae ein digwyddiadau Ar y Wê, ac mae groeso i chi ymuno hefo ni.Mi fyddwn ni'n parhau i ychwanegu digwyddiadau, felly dewch yn ôl i weld be sy'n digwydd!

Dydd Mercher, Hydref 7fed - Brexit, Tendro, a Chroesi Ffiniau

Mae'r Dosbarth Meistr hwn yn edrych ar fodel ar gyfer rhyngweithio Busnes a'r Llywodraeth (B2G). Bydd y sesiwn ryngweithiol yn ein tywys trwy ddarganfod sianeli refeniw annibynnol, a thwf busnes cynaliadwy. Yn benodol, mae hyn yn cynnwys strategaeth dendro Rhagweithiol ac Adweithiol, cyfleoedd dysgu a datblygu, a mentrau sy'n canolbwyntio ar allforio gyda ffocws ar gydweithredu trawsffiniol. Bydd ffocws sector carbon isel, ynni a'r amgylchedd, a thechnoleg a digidol.

Dydd Mercher, Hydref 14eg - Hac Iechyd

Paratowch ar gyfer yr Hac Iechyd Cymru nesaf, bydd hon yn dda! Manylion i ddilyn.

Dydd Mercher, HYdref 21ain - Hac Iechyd

Canlyniadau Hac Iechyd Cymru!


Byddwn yn parhau i ychwanegu gweminarau, felly dewch yn ôl i weld beth sydd ar y gweill.


Mae'r sesiynau yma wedi bod, ond medrwch eu wylio eto drwy glicio ar y ddolen. Mae nhw mewn trefn o'r unhynaf, i'r mwyaf diweddar ar y gwaelod.


Sut i ysgrifennu CV


Dosbarth meistr linkedin


Awgrymiadau Optimeiddio Peiriannau Chwilio


Cyngor Adnoddau Dynol


Marchnata gyda Cyfryngau Cymdeithasol


IOT a Gofal Iechyd


Troi hobi'n fusnes


How for Now - Gwyddoniaeth Gegin


Egni2020


Cyflogi'r Arfogaeth - eich rhestr wirio cyflogaeth ôl-COVID


Diwrnod Digidol - Yma o Hyd


Diwrnod Digidol - Marchnata digidol


Diwrnod Digidol - Cychwyn Fusnes Digidol


Diwrnod Digidol - Creu gêm 80au


Trefnwch eich llyfrau


EcoSystem 2.0Rydym hefyd yn partneriaid ar yr Hwb Menter, hefo Menter Mon. Dyma digwyddiadau'r Hwb:Mae calendr o'r digwyddiadau isod:

Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.