English


Hac Heddlu

Mae troseddau gwledig yn costio dros £ 57 miliwn y flwyddyn i'r economi yn y DU yn unig! Beth pe gallem roi diwedd ar hyn?
Y ffordd hawsaf o ymladd troseddau yw ei atal rhag digwydd o gwbl, felly rydyn ni wedi ymuno â Heddlu Gogledd Cymru i greu - yr Hac Heddlu!

Beth yw'r broblem?

Dyma dair problem sy'n digwydd yn rheolaidd.
  • Dwyn Beic Cwad
  • Torri i mewn i Adeiladau Allanol
  • Dwyn moduron allfwrdd

Gwyliwch y fideo isod am rhagor o wybodaeth.Beth sydd ei angen arnom?

Rydym yn chwilio am dri datrysiad.
Yr hyn yr ydym ei eisiau yw dyfais a all atal y drosedd, neu a all rybuddio'r ffermwr bod trosedd yn digwydd ar hyn o bryd.
Peidiwch ag awgrymu cynnyrch sy'n bodoli eisoes, rydym yn gwybod am lawer ond nid oes yr un hyd yn hyn wedi bod yn ddigon effeithiol.
Mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i ateb y gellir ei gynhyrchu'n rhad, ac sy'n hawdd ei ddefnyddio!
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch syniad posib cyn i chi ymuno, cysylltwch â PC Dewi Evans

Sut mae ymuno?

Ymunwch gyda'r digwyddiad ddydd Gwener y 16ain o Hydref, drwy gofrestru yma! Medrwch hefyd dilyn y ddolen yna i gofrestru i wylio'r digwyddiad.

Bydd gennych 2 funud i gyflwyno'ch syniad neu'ch ateb i ni. Sylwch - os oes gennych chi fwy nag un syniad, er enghraifft dyfais i atal lladrad beic cwad, a widget i adael i bobl wybod bod modur allfwrdd yn cael ei ymyrryd ag ef, yna cewch 2 funud ar gyfer pob llain.

Gallwch chi gyflwyno fel cwmni, neu fel unigolyn â syniad yn unig.

Beth sydd ynddo i mi?

Y cyfle i ymladd trosedd, wrth gwrs! Ond yn fwy na hynny, mae gennym ni wobr ariannol o £3,250 i'w hennill.
Diolch i M-SParc, Heddlu Gogledd Cymru, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd, PACT, UAC a NFU am yr arian.

Bydd yr enillwyr yn medru dweud eu bod yn gweithio ar brosiect fel partneriaid, gyda Heddlu Gogledd Cymru!

Gallwch hefyd lawrlwytho bathodyn y gallwch ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol i adael i bobl wybod eich bod chi'n cymryd rhan.

A fyddaf yn cael y wobr ar y diwrnod?

Byddwn yn penderfynu pa syniadau medrwn weithio hefo ar y diwrnod, a gwahoddir yr enillwyr am drafodaethau pellach. Byddwn yn gweithio gyda chi i weld pa mor ymarferol yw'r syniad, a thrafod ariannu'r prosiect.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.