English

M-SParc a Rhun ap Iorwerth AS yn rhoi llais i ymgeiswyr Senedd Ieuenctid Cymru

Mae Parc Gwyddoniaeth ac AS Ynys Môn wedi cynnal hystings Senedd Ieuenctid Cymru ar gyfer ymgeiswyr yr ynys cyn ail dymor y fenter.

Mentrodd pump o wyth ymgeisydd Senedd Ieuenctid Cymru i M-SParc nos Lun ar gyfer hystings a gynhaliwyd gan y Parc Gwyddoniaeth ac AS yr ynys, Rhun ap Iorwerth, lle bu’r bobl ifanc ysbrydoledig hyn yn trafod ystod o faterion a oedd yn bwysig iddynt.

Mae ymgeiswyr rhwng 12 a 17 oed yn sefyll am sedd yr ynys a oedd yn flaenorol gan Ifan Eurfyl Jones, gyda’r wyth disgybl yn cynrychioli ysgolion uwchradd Caergybi, Bodedern, Llangefni, David Hughes a Friars.

Yn ystod hystings dydd Llun, a gynhaliwyd ar set Pawb a'i Farn S4C cyn i'r sioe gael ei recordio yn y Parc Gwyddoniaeth, daeth pump o'r ymgeiswyr ynghyd ar gyfer sesiwn dan gadeiryddiaeth Mr ap Iorwerth i drafod pam eu bod yn sefyll, COP26 a newid hinsawdd, yn ogystal â materion eraill sydd o bwys iddynt fel gwasanaethau iechyd meddwl, tai fforddiadwy i bobl ifanc a mwy.

Ar ôl cynnal y sesiwn, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Mae ein dyfodol yn sicr mewn dwylo diogel iawn, gan fod angerdd a brwdfrydedd y bobl ifanc hyn i godi llais a mynegi eu barn, eu pryderon a’u syniadau ynghylch ystod o broblemau yn y byd go iawn yn ysbrydoledig ac yn galonogol iawn.

“Rydym yn falch o helpu i roi platfform i bobl ifanc mor wych yn M-SParc i gymryd rhan mewn digwyddiadau fel hyn. Roedd y themâu a godwyd gan yr ymgeiswyr i gyd yn berthnasol iawn i'n gwaith a'n huchelgeisiau yma yn M-SParc, yn enwedig y materion a godwyd ynghylch newid yn yr hinsawdd, yr economi a darparu'r cyfleoedd gorau i bobl ifanc.

“Nid wyf yn cenfigennu wrth bobl ifanc Ynys Mon yn gorfod pleidleisio yn yr etholiad hwn, gan fod yr ymgeiswyr yn wych ac yn sicr o fod yn gynrychiolwyr gwych ar gyfer eu hynys. Pob lwc i bob un o'r wyth ymgeisydd yn yr etholiad i ddod, ac rwy'n siŵr y byddwn ni'n gweld llawer mwy gan bob un ohonyn nhw yn y dyfodol.”


Ychwanegodd Aelod Seneddol Ynys Mon Rhun ap Iorwerth:

“Mae wedi bod yn amlwg dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf pa gyfraniad anhygoel y gall Senedd Ieuenctid Cymru ei wneud i’r drafodaeth ar faterion sy’n bwysig i bobl ifanc yng Nghymru, ac rwy’n falch iawn bod wyth o bobl ifanc o Ynys Môn wedi rhoi eu henwau ymlaen i gynrychioli'r ynys yn y Senedd Ieuenctid nesaf.

“Roedd ymatebion yr ymgeiswyr yn ystod yr hystings yn wych, ac roedd yn amlwg bod llawer o feddwl wedi mynd i mewn i bob un. Mae pa un bynnag a etholir yn ddiweddarach y mis hwn yn mynd i wneud gwahaniaeth go iawn a gall Ynys Môn fod yn hyderus y bydd ganddynt gynrychiolydd da iawn, ac un a fydd yn fy nghadw ar flaenau fy nhraed!

“Rwy’n dymuno’n dda iddyn nhw i gyd ac rwy’n annog pobl ifanc o Ynys Môn i ddweud eu dweud trwy gofrestru a phleidleisio trwy wefan Senedd Ieuenctid Cymru cyn 22 Tachwedd.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.