English

M-SParc ac Ysgol Busnes Bangor yn cydweithredu

Un o’r pethau rydyn ni’n falch iawn ohono fo yn M-SParc ydi sut mae ein perthynas agos gyda Brifysgol Bangor wedi alluogi ni i ddarparu’r cyfleuon gorau i bobl ifanc.

Mae Ysgol Busnes Bangor bob amser wedi bod yn flaengar o ran profiad myfyrwyr, ac felly pan agorodd M-SParc ei drysau yn 2018 ddaru nhw’m oedi i cael y myfyrwyr i gymryd rhan. O ddod â grwpiau blwyddyn i mewn i'r adeilad i glywed sgyrsiau gan y tenantiaid, i fynychu gweithdai busnes a hacathonau, i fanteisio ar gyfleoedd interniaeth, mae myfyrwyr wedi gallu elwa o'r agwedd gydweithredol hon.

Dywedodd Dr Siwan Mitchelmore, Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Cyflogadwyedd yn yr Ysgol: “Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiadau a chyfleoedd cyfoethog i’n myfyrwyr a thrwy gydweithio â M-SParc rydym wedi gallu cynnig ystod o ddigwyddiadau a phrofiadau ysbrydoledig i'n myfyrwyr ar y safle ac yn rhithiol i wella eu cyflogadwyedd.

“Rydym wedi datblygu llawer o fentrau i sicrhau bod myfyrwyr yn gweld M-SParc fel adnodd sy'n rhan o'r Brifysgol lle gallent fanteisio ar gysylltiadau diwydiant. Mae ein prosiect cyfredol yn cynnwys cydweithredu ar ddigwyddiad cyflogadwyedd gyda M-SParc, Tîm Cyflogadwyedd Bangor a thenantiaid M-SParc i integreiddio sgiliau seiliedig ar waith ym mhrofiad y myfyriwr.

“Mae cael Parc Gwyddoniaeth yn fantais wirioneddol i'r Brifysgol ac mae'n creu cyfleoedd gwych i bontio'r bwlch rhwng addysg a'r gymuned fusnes. Mae'n amlwg bod myfyrwyr yn mwynhau buddion cydweithredu o'r fath, gydag adborth o ymgorffori ymgysylltiad cymunedol busnes mewn modiwlau yn gadarnhaol iawn."

Cynhaliodd yr Hwb Menter @ M-SParc ddigwyddiad pitsio y mis diwethaf, lle gallai’r rheini â syniadau busnes eu cyflwyno i gynulleidfa gyda chyfle i ennill cyllid.

Enillodd Daniel Lewis, myfyriwr blwyddyn gyntaf yr Ysgol Busnes, y digwyddiad gyda’i fusnes ‘Lens dros y Ffens’ - Gwasanaethau Ffotograffiaeth, Fideograffeg ac Arolygu y mae’n gobeithio ei wella i ddarparu elfen addysgol.

Ar hyn o bryd mae myfyriwr ysgol Busnes Bangor, Rose Suddaby, yn internio gyda M-SParc i edrych ar ystadegau menywod mewn gyrfaoedd gwyddoniaeth a thechnoleg yng Ngwynedd, sy'n cynnwys dadansoddi sawl set ddata wahanol, ac mae'n cydweithredu â myfyriwr o'r Ysgol Gwyddorau Cefnfor.

Mae gan M-SParc hefyd ‘ystafell arloesi’ a ariennir gan Brifysgolion Santander, lle gall myfyrwyr mentrus weithio ar eu syniad cwmni neu fusnes am 6 mis, ac mae sawl myfyriwr Ysgol Busnes wedi preswylio yno dros y blynyddoedd.

Mae digwyddiadau M-SParc bob amser yn agored i fyfyrwyr, ac mae tîm M-SParc yn annog unrhyw ysgol yn y Brifysgol sydd am archwilio cyfleoedd i weithio gyda'i gilydd i gysylltu - boed hynny ar gyfer darlithoedd gwadd gan denantiaid, gwahoddiadau i arddangosfa ddiwedd blwyddyn, neu unrhyw beth arall!


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.