English

M-SParc yn dosbarthu £60,000 i fusnesau arloesol lleol

Mae llwyddiant Parc Gwyddoniaeth yng ngogledd Cymru wedi trawsnewid i gyllid ar gyfer busnesau lleol arloesol gyda £60,000 wedi’i ddosbarthu i 15 cwmni i’w cefnogi i arloesi, datblygu a chreu cyfleoedd cyflogaeth yn y sectorau Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Bydd yr arian yn gweld tri busnes newydd yn sefydlu yn y rhanbarth, saith yn cael cefnogaeth i dyfu a chreu swyddi a phump yn datblygu prosiectau ymchwil newydd. Bydd pob ymgeisydd hefyd yn elwa o gymorth busnes parhaus gan M-SParc a phartneriaid.

Lansiodd M-SParc gan Brifysgol Bangor ei gynllun grant ‘Cyllid i Dyfu’ ym mis Gorffennaf yn dilyn blwyddyn lwyddiannus er gwaethaf heriau Covid-19. Mae M-SParc wedi ymrwymo i droi elw yn fudd-daliadau, a chynigiodd dri phot cyllido gwahanol i gefnogi mentrau yn y sectorau carbon isel, ynni, yr amgylchedd, digidol a gwyddor bywyd.

Y tri phot cyllido ar gael oedd:
  • Tanio - i gychwyn busnes gan chwilio am arian i ddatblygu'r fenter newydd.
  • Tyfu - i denantiaid M-SParc sy'n chwilio am ychydig o arian ychwanegol.
  • Arloesi - am brosiect ymchwil sy'n gobeithio masnacheiddio'r canlyniad.

Un o'r busnesau newydd a gefnogir yw Intaglio-Optics - un o dri chwmni sy'n elwa o'r grant Tanio - y byddant yn ei ddefnyddio i ddatblygu technolegau ac atebion arloesol ar gyfer dilysu dogfennau ffug.


Wrth siarad yn dilyn llwyddiant sicrhau cyllid grant, dywedodd John Allsop o Intaglio-Optics:

“Bydd y grant Tanio a ddyfarnwyd i Intaglio Optics yn ein helpu i ariannu datblygu cynnyrch ein technoleg dilysu unigryw.

“Mae'r ymgysylltiad a'r gefnogaeth a gawsom gan M-SParc wrth lansio ein menter newydd wedi bod yn rhagorol.”


Roedd Sea2Soil yn fusnes newydd a lleol arall a lwyddodd i sicrhau cyllid, a fydd yn defnyddio'r buddsoddiad i ymchwilio i ddatblygiad ffynhonnell gwrtaith a phridd wedi'i seilio ar wymon ar gyfer hyrwyddo cnydau a dyfir yn organig, gan leihau allyriadau carbon yn y broses.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Mae'n wych gweld y llwyddiant rydyn ni wedi'i gael dros y flwyddyn ddiwethaf yn ein galluogi i gefnogi busnesau arloesol newydd a sefydledig fel hyn, gan gynnig pot cyllid grant o £60,000 i gwmnïau sydd â syniadau newydd cyffrous i ddatblygu eu busnes ymhellach, gan greu gyrfaoedd a chyfleoedd yn y rhanbarth.

“Rydyn ni'n falch iawn o'r ffordd mae M-SParc wedi cefnogi cymaint o gwmnïau yn y rhanbarth ers agor ein drysau yn 2018. Mae bod mewn sefyllfa i lansio ein Rhaglen Cyllid i Dyfu yn garreg filltir arwyddocaol ac rydyn ni'n gyffrous i weld beth all yr ymgeiswyr llwyddiannus ei wneud gyda'r cyllid maen nhw wedi'i sicrhau dros y misoedd nesaf."


Ychwanegodd Lois Bevan Shaw, Swyddog Cymorth Busnes a Datblygu Prosiect M-SParc:

“Roedd yn benderfyniad anodd iawn dewis rhwng cymaint o ymgeiswyr rhagorol, ond roedd yr un mor ysbrydoledig gweld yr ystod o syniadau yn cael eu cyflwyno ar gyfer mentrau busnes newydd sbon, a’r syniadau cyffrous ar gyfer twf y gwnaeth llawer o gwmnïau sefydledig cyflwyno, hefyd.

“Bydd pob un o’r ymgeiswyr, os oeddent yn llwyddiannus yn sicrhau cyllid ai peidio, yn elwa o gefnogaeth fusnes parhaus gan y tîm yma yn M-SParc a'n partneriaid wrth symud ymlaen, ac rydym yn gyffrous i weld sut mae'r holl fusnesau hyn yn tyfu a datblygu yn y dyfodol.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.