English

M-SParc yn mynd â thechnoleg ar y lôn trwy lansio lleoliad newydd ym Mae Colwyn

Ar genhadaeth i gefnogi arloesedd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg mewn cymunedau ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, mae M-SParc gan Brifysgol Bangor yn gyffrous i fod ar y lôn wrth iddynt gyhoeddi agor lleoliad newydd ym Mae Colwyn.

Bydd y lleoliad ‘Ar y Lôn' ar y Stryd Fawr yn gartref dros-dro i'r holl weithgareddau sy'n digwydd yn yr adeilad blaenllaw ar Ynys Môn, gan gynnwys Gofod Gwneuthurwr Ffiws, desgiau dros-dro, gofod cydweithredu, gweithdai a seminarau busnes, dylunio, technoleg ac arloesedd, yn ogystal â sesiynau gwyddoniaeth a thechnoleg i bobl ifanc.

Mae’r Gofod Ffiws yma y diweddaraf mewn cyfres o ofodau ‘Ffiws’ sydd ar gael ledled y rhanbarth, a ddatblygwyd at ddefnydd y cyhoedd i brototeipio a brandio eich busnes mewn ffordd greadigol. Mae'r gofod cydweithredu yn berffaith ar gyfer gweithio mewn ardal gymunedol gyda chwmni, ac mae'r llu o weithdai a fydd ar gael yn agored i unrhyw un a byddant yn ymdrin ag ystod o bynciau.

Yn 2019 a dechrau 2020 aeth M-SParc ar daith ym Methesda a Botwnnog, gan ymgysylltu â bron i 700 o bobl mewn pedwar mis mewn prosiect i hyrwyddo, ysgogi a chefnogi busnesau yn y sector Technoleg a Gwyddoniaeth i dyfu yn y rhanbarth.
Mae'r daith yn ganlyniad uniongyrchol i M-SParc eisiau cyflawni effaith ranbarthol yn y sectorau Creadigol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, i ysgogi busnesau ac annog mwy o bobl i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Trwy gael ei wreiddio yng nghymunedau gogledd-orllewin Cymru, bydd M-SParc yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ymddiddori yn y sectorau hanfodol hyn a meithrin cydweithredu rhwng diwydiant a Phrifysgol Bangor.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai, Pryderi ap Rhisiart:

“Mae'n garreg filltir gyffrous i M-SParc fod yn mynd yn ôl allan ar y lôn yn fuan iawn, ac rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at lansio'r lleoliad newydd ym Mae Colwyn.

“Rydyn ni wedi profi ers amser maith bod M-SParc yn llawer mwy nag adeilad yn unig a bod ni yma i ysgogi a chefnogi’r sector gwyddoniaeth a thechnoleg ledled Cymru. Yr hyn sydd mor gyffrous ynglŷn â lansio ein lleoliad diweddaraf yw ei fod yn dynodi mynd â M-SParc yn ôl ar y lôn, ymgysylltu â chymunedau a'u cefnogi i fod yn greadigol, i gydweithredu ac i lansio neu ddatblygu eu busnesau.”


Ychwanegodd Helen Jackson, Cydlynydd Rhaglen Imagine Colwyn Bay:

“Rwy’n falch iawn o fod yn gweithio gyda M-SParc i ddod â’u rhaglen ar y lôn i Fae Colwyn. Mae gan y dref gymuned greadigol weithgar iawn ac mae cefnogi ei safbwynt fel canolbwynt ar gyfer diwydiannau creadigol wedi bod yn rhan bwysig o raglen y Gronfa Treftadaeth.

“Mae'r peilot hwn wedi'i amseru'n dda i gefnogi adnewyddu wrth i'r cyfyngiadau Covid leddfu, bydd yn cynnig gofod lle gall pobl ddod at ei gilydd, datblygu a phrofi syniadau a ffyrdd newydd o weithio.

“Rwy’n gyffrous i weld sut mae’r prosiect yn datblygu ac yn archwilio cyfleoedd ar gyfer y tymor hir sy’n cyd-fynd â chynlluniau eang Conwy i roi diwylliant wrth galon adnewyddu cymunedol a thwf economaidd.”
Mae'r antur ym Mae Colwyn yn cychwyn ym mis Medi, gyda rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau eisoes ar waith. Gallwch ddarganfod mwy ac archebu'ch lle ar gyfer y digwyddiadau hyn drosodd ar dudalen Eventbrite M-SParc!
Mae Ffiws yn cael ei greu mewn partneriaeth â Menter Môn, Cyngor Gwynedd, Arloesi Gwynedd Wledig, a Cynllyn Arfor, a gallwch ddod o hyd i ofod Gwneuthurwr Ffiws yn agos atoch chi yn www.ffiws.cymru.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.