English

“M-SParc yn ased enfawr i Gymru”, meddai Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru

Roedd M-SParc yn gyffrous i groesawu Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, Lee Waters, yr wythnos hon i gwrdd â busnesau yn y Parc Gwyddoniaeth sy'n datblygu arloesiadau blaengar mewn ystod o sectorau o dai i amaethyddiaeth newid yn yr hinsawdd a thwristiaeth.

Wnaeth y Dirprwy Weinidog, sydd hefyd yn dal y portffolio Seilwaith Digidol, cyfarfod gydag aelodau Academi Sgiliau M-SParc i ddysgu mwy am sut mae’r Parc Gwyddoniaeth yn gweithio i lenwi’r bwlch sgiliau digidol yng Nghymru, a derbyniodd gyflwyniad ynghylch gwaith M-SParc yn y sector ynni carbon isel.
 
Nid parc gwyddoniaeth yn unig yw M-SParc,
mae'n ecosystem gyfan ar gyfer harneisio’r syniadau
a’r bobl a fydd yn creu swyddi yfory.
- Lee Waters AS
 


Mae M-SParc a Phrifysgol Bangor yn gweithio ar gynnig cyffrous ar gyfer cyfleuster o’r enw Egni - rhan o’r Ganolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel a gyflwynwyd yn Gynllun Twf Gogledd Cymru - a oedd yn ganolog i gyflwyniad Carbon Isel y Parc i Mr Waters. Os yw'r cynnig i fynd yn ei flaen, bydd y cyfleuster yn helpu i greu cannoedd o swyddi yn y dyfodol, gan roi hwb dramatig i economi'r rhanbarth.

Wnaeth rhai o 'start-ups' y Parc Gwyddoniaeth cyfarfod â'r Dirprwy Weinidog i drafod eu profiadau a'r gefnogaeth a gawsant i ddatblygu a thyfu busnesau digidol yng Nghymru, a dysgodd Mr Waters am waith tenantiaid M-SParc mewn AgriTech a Chysylltedd Digidol hefyd.

Yn dilyn ymweliad llawn dop, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Roedd yn wych croesawu Lee Waters i M-SParc heddiw ac arddangos y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud gan ein tenantiaid mewn amrywiaeth o sectorau hanfodol, o garbon isel i gysylltedd digidol, AgriTech a thu hwnt.

“Mae cyfleoedd clir i Gymru fod ar flaen y gad o ran datblygu ym mhob un o’r sectorau hyn, ac rydym yn falch o’r gwaith mae ein tenantiaid yn ei wneud i gael effaith gadarnhaol yn hynny o beth.

“Rydyn ni'n cyflawni'r union beth roedden ni'n bwriadu ei wneud yn M-SParc, gan gael effaith gadarnhaol ar yr economi, creu cyfleoedd i bobl ledled y rhanbarth, a chefnogi ein tenantiaid i arloesi a chreu swyddi â chyflog da mewn ystod o sectorau, ac roedd yn wych i ddangos hynny i gyd i’r Dirprwy Weinidog heddiw.”


Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd Lee Waters:

“Nid parc gwyddoniaeth yn unig yw M-SParc, mae’n ecosystem gyfan ar gyfer harneisio’r syniadau a’r bobl a fydd yn creu swyddi yfory. Mae'n fodel gwych ar gyfer sut y gall Prifysgolion a busnesau weithio gyda'i gilydd, ac mae'n ased enfawr i Gymru gyfan.”


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.