English

Parth MenterMae Ynys Môn yn un o Ardaloedd Haen 1 dynodedig yr UE ac felly mae’n gymwys i gael y lefel uchaf o gymorth grant sydd ar gael. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfres o raglenni CAMPUS i gynorthwyo mentrau arloesol sydd â’r potensial i dyfu. Efallai y bydd cwmnïau eraill yn denu cymorth drwy Fusnes Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gymhwysedd a chyfraddau ymyrraeth ar gael ymaBydd staff M-SParc yn cynorthwyo cwmnïau a phrosiectau cymwys i ganfod y cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal ag Innovate UK, Cynghorau Ymchwil, Sefydliadau Ymchwil, a Chronfeydd Ymchwil Ewrop ar hyn o bryd, gan gynnwys Horizon 2020.

Mae M-SParc yn safle dynodedig yn Ardal Fenter Ynys Môn, a fydd yn denu cymorth ychwanegol gan gwmnïau a phrosiectau sydd wedi’u lleoli yno.

Y manteision


• Ceisiadau am gyllid yn cael eu blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru
• Cyfraddau llog is ar fenthyciadau gan Fusnes Cymru ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig cymwys
• Gwneud cais am fenthyciadau busnes yn ogystal â buddsoddiadau mezzanine ac ecwiti
• Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes sy’n gweithredu ar sail galwadau achlysurol (mae tair galwad wedi bod hyd yn hyn) wedi'i anelu at fusnesau newydd sydd â’r potensial i dyfu a’r rheini sy’n cynyddu maint eu gweithlu
• Mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu’r gwaith o ddarparu Band Eang y Genhedlaeth Nesaf mewn lleoliadau blaenoriaeth sy’n cynnwys Ardaloedd Menter.

Buddsoddi: Bydd staff M-SParc yn helpu gyda chyflwyniadau yng nghyswllt buddsoddwyr preifat, rhwydweithiau Angylion Busnes, Busnes Cymru a Banciau Masnachol i ddarparu cyllid buddsoddi ar gyfer cwmnïau sy’n bodloni’r meini prawf o ran cymhwysedd.

Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â ni yn post@m-sparc.com


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.