English

Celf M-SParc


Trosolwg


1.
Rachel Rosen,
Parhad II , 2018


2.
Manon Awst
Her y Cerrig , 2018


3.
Meirion MacIntyre Huws
Sut, medda chi?, 2017


Manylion:1. Parhad II , 2018 - Rachel Rosen

Creuwyd y darn yma gan Rachel Rosen, artist sy'n byw a gweithio yng Ngwynedd ac yn adnabyddus am ei strwythurau sy'n aml yn ailgylchu deunyddiau gwastraff.

Wrth ddylunio'r cerflun mae hi wedi cysidro'r offer haearn gwreiddiol o'r hen felin, a gafodd eu clirio o'r safle pan ddechreuwyd gwaith ar y Parc Gwyddoniaeth. Mae'r cerflun yn ymgorffori olwyn, darnau o beiriannau, a'r lechen wreiddiol gydag enw'r ffarm oedd yn sefyll yn gyfagos, er mwyn cynrychioli'r parhad rhwng dechnoleg traddodiadol a datblygiadau newydd. Mae'r dyluniad a'r dewis o goncrid ar gyfer y cerflun yn cysylltu yn gryf efo pensaerniaeth yr adeilad, ac yn tarddu o waith ymchwil Rachel ar gyfer y prosiect celf TANIO yn 2017. Roedd Continuum II yn cynnwys cydweithrediad pwysig pellach, wedi cael ei adeiladu gyda chymorth sylweddol gan Mona Precast, cwmni lleol a oedd hefyd yn gyflenwr i safle M-SParc.

2. Her y Cerrig , 2018 - Manon Awst

Artist ac ymchwilydd o Fôn yw Manon Awst, sydd yn adnybyddus am ei gwaith celf safle-benodol yn archwilio gwahanol dirluniau a safleoedd pensaernîol.

Mae Her y Cerrig yn gasgliad o gerfluniau sy'n cynrychioli daeareg cymhleth ac arbennig Ynys Môn, wedi eu gosod yng ngardd M-SParc. Gyda chefnogaeth GeoMôn a Chyfoeth Naturiol Cymru, casglwyd gerrig Cyn-Gambriaidd a Charbonifferaidd o wahanol safleoedd ar yr ynys, gan gynnwys lafa clustog o Landdwyn, enghraifft o galchfaen enwog Moelfre, sgist las o Roscolyn a sampl o Fynydd Parys. Yn ogystal mae hi wedi creu carreg newydd 'Anthroposenaidd' o alwminium gwastraff, sy'n edrych tuag at y dyfodol ac yn rhoi gwedd wrthgyferbyniol, gyfoes i'r casgliad.

Manon hefyd oedd cydlynydd y prosiect celf TANIO.

3. Sut, medda chi?, 2017 - Meirion MacIntyre Huws

Ar falconi llawr cyntaf yr adeilad, yn wynebu mynyddoedd Eryri, mae gosodiad y dylunydd a'r Prifardd Meirion MacIntyre Huws. Yn ystod prosiect celf TANIO , wrth i'r Parc Gwyddoniaeth gael ei adeiladu, cynhaliodd gyfres o weithdai mewn ysgolion lleol, gan gynnwys Ysgol Esceifiog yn Gaerwen. Un o ganlyniadau'r gwethdai oedd y gerdd 'Sut, medda chi?' sy'n sôn am sawl dirgelwch bywyd sydd wedi ei ddatrys gan ymchwil wyddonol.

Mae'r gerdd bellach wedi ei gosod mewn ffordd chwareus ac arbrofol, sy'n cysylltu efo pensaerniaeth ac amgylchedd arbennig y Parc Gwyddoniaeth.


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.