English

Prosiect Celf TanioMae M-SParc wedi bod yn gweithio gydag artistiaid er mwyn mynd â gwyddoniaeth i'r gymuned leol. Mae celf yn dod yn ffordd gynyddol boblogaidd o helpu pobl i ymwneud â Gwyddoniaeth, ac wrth i gwmnïau geisio bod yn fwy arloesol, creadigol ac ar y blaen, mae'r bwlch rhwng gwyddoniaeth a chelfyddyd yn culhau. Ddaru'r prosiect celfyddydau ‘Tanio’ dod â 6 o artistiaid at ei gilydd ar wahanol elfennau i greu rhywbeth arbennig.

Cafodd y gwaith ei ddangos yn yr Eisteddfod Generlaethol 2017. Ddaru chi ddod draw i'r babell Gwyddoniaeth a Thechnoleg i ddweud helo? Os felly, efallai dewch chi o hyn i'ch llun isod!

Eisteddfod 1 2 3 4 5 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Cliciwch y llun i'w wneud yn fwy
Eisteddfod
1
2
3
4
5
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53Rachel Rosen and Rebecca Coley-Jones- Ignite

Rachel8 Rachel3 Rachel9

Mynychodd Rachel a Rebecca'r Eisteddfod i ddangos y gwait sydd wedi ei wneud gyda myfyrwyr Coleg Menai ar ailgylchu ac ail-ddefnyddio deunyddiau gwastraff ar safle adeiladu. Mae Rachel wedi creu mowldiau yn defnyddio'r gwastraff, a cafodd plant lot o hwyl yn cydadweithio hefo rhain ac yn dod fyny hefo syniadau nhw eu hunain am deunyddiau adnewyddadwy.

tanioart

Ddaru Manon Awst, artist o Ynys Môn, rheoli prosiect Tanio. Gyda chefndir mewn pensaernïaeth, mae Manon wedi gweithio yn Llundain a Berlin, a nawr mae’n byw yng Nghaernarfon wrth iddi gwblhau PhD ym Mhrifysgol Bangor. Fel rhan o brosiect Tanio, bydd Manon hefyd yn datblygu gwaith celf gyda’r penseiri a ddyluniodd yr adeilad, FaulknerBrowns.

Mae Honey Jones-Hughes yn artist o Gymru sy’n gwneud gwaith sy’n annog trafodaeth ar faterion cymdeithasol a gwleidyddol. Mae ei phrosiect Tanio, ‘Match’, yn cynnwys gweithio gyda gwyddonwyr ac academyddion i astudio’r siwrneiau mae merched wedi mynd arnynt ym maes gwyddoniaeth a diwydiant yng Nghymru.

Mae Owen Davies, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, yn gweithio ar ‘Pi’ mewn cydweithrediad â gwneuthurwr dodrefn lleol, Tom Vousten. Roedd yr agwedd hon yn canolbwyntio ar weithio gyda thair ysgol gynradd i ddatblygu gwaith celf cyffrous sy’n pontio gwaith digidol a llaw, i’w leoli yn M-SParc. Gellir gweld y gwaith yma.


Bydd Iolo Penri, ffotograffydd o Gaernarfon, yn astudio’r berthynas rhwng ynni, diwydiant a thirlun ar Ynys Môn. Daeth elfen ‘Fflach’ y prosiect at ei gilydd gyda help clybiau ffotograffiaeth y gymuned leol.

Mae Rachel Rosen, sy’n gweithio ar ‘Tanio’, yn canolbwyntio ar drawsnewid deunyddiau a gwrthrychau. Gan gydweithredu â’r arbenigwr gwastraff sero, Rebecca Coley-Jones, bydd yn ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer aildanio ac ailddefnyddio gwastraff o safle adeiladu M-SParc. Hefyd ddaru Rachel gynnal cyfres o weithdai gyda myfyrwyr Coleg Menai. Mae gan M-SParc ei hun ffocws ar leihau gwastraff gydag adeilad sy’n ynni effeithlon ac yn rhoi ystyriaeth i’r amgylchedd.

Roedd Mei Mac yn canolbwyntio ar yr elfen ‘Sblash’. Fel dylunydd graffeg a chartwnydd, bydd Mei Mac yn cydweithio â disgyblion Ysgol Esceifiog, Gaerwen i ddatblygu cyfres o gerddi a sloganau a fydd yn cael eu harddangos yn yr adeilad cyntaf. Mae’n bwysig bod plant yn cael cyfle i helpu i gydweithredu ar ddylunio’r adeilad pwysig yma, gan fod M-SParc yn gobeithio eu hysbrydoli a dangos iddynt ei bod yn bosib iddynt ddatblygu gyrfaoedd lefel uchel yma yng Ngogledd Cymru pan maent yn hŷn. Dyma ychydig o'i waith:


Telerau ac Amodau Cwcis
Maint y Testun
A
A
A
Cysylltu â ni

2015 © M-SParc Cedwir Pob Hawl | post@m-sparc.com 01248 858000


Dewiswch eich iaith rwan, i arbed amser pan fyddwch chi’n ymweld tro nesaf. Digon hawdd i chi newid iaith nes ymlaen.

Selecting your preferred language now will save for when you next visit. You can always change it later on.